Generalforsamling, Wienerschnitzel og snak

Vestjysk Nimbusklub afholdt i går aftes den årlige generalforsamling i Valgmenighedens festlokaler i Holstebro.

26 medlemmer fra klubben mødte sultne op for at deltage i middagen sammen med bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Efter alt at dømme blev alle mætte, og var veltilfredse med maden, der blev rost i høje toner.

Til selve generalforsamlingen kom yderligere et medlem, så der i alt var 27 tilstede.

Det blev en generalforsamling, der blev ledt med øvet hånd af Niels-Anton Søgaard. Såvel formandens beretning som kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab blev godkendt. Gull-Britt blev genvalgt som kasserer med applaus, ligesom besætning af revisorer m.v. ligeledes modtog genvalg. Ny som revisorsuppleant var Erik Larsen, der afløste Jørgen Gyberg der jo nu er bestyrelsesmedlem.

Stor var deltagelse, engagement og lysten til at debattere et "hot" emne, der kom op under "eventuelt".

Det "hotte" emne var generalforssamlingens holdning til klubmedlemmers evt. "dominerende, upassende" og "ustyrlige" alkoholiserede optræden til diverse træf.

Der var enighed om, at man finder en sådan optræden uacceptabel og skadelig for klublivet, at der især skal tages store hensyn til at beskytte evt. børn og ungdom der også deltager i arrangementer og træf mod en sådan opførsel/person.

En egentlig enighed, om evt. sanktioner/konsekvenser af – og indgriben mod sådan en opførsel, blev ikke vedtaget. Det vil således fortsat være op til en given aktuel bestyrelse/formand – eller øvrige træfdeltagere, at håndtere episoder konkret.

Referatet fra generalforsamlingen, samt formandens beretning er at finde andetsteds på siden under "Nyt fra bestyrelsen".

TS

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.