Varsling af generalforsamling den 25. januar 2017

Årets generalforsamling vil igen finde sted i Holstebro, i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro, onsdag den 25. januar.

For de der ikke var med sidste år, så er det tæt ved Kirken overfor bagsiden af Rådhuset. Menuen med Wienerschnitzel, ”med det hele” gentager vi igen, til en kuvertpris der ligner den fra sidste år, dvs. Omkring 120 kr, + drikkevarer. Klubben er vært ved den efterfølgende kaffe med kringle til generalforsamlingen.

Programmet er: 18.15 middag sammen med bestyrelsen.

Og ca. 18.45. generalforsamling.

Her vil klubben være vært ved kaffen med kringle. Det er nok en god idé at have kontanter med den aften, da valgmenighedshuset ikke har dankortterminal. Tilmelding til spisning ved Thorbjørn senest den 20. januar 2016 på telefon 40979953

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne. På valg er Thorbjørn Strunk og Jørgen Gyberg, der begge modtager genvalg.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senes den 2. januar, men meget gerne tidligere, da forslag jfr. Vedtægterne skal fremsendes til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den 11. januar.

Vedtægterne kan downloades via hjemmesiden.

Mvh

Thorbjørn Strunk

Formand

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.