Årets DNT -Landstræf 2016 afholdt på solskinsøen Mors

Så kan det da ellers være at der fandt et brag af et træf sted på Nykøbing Mors, midt i Limfjorden, nærmere bestemt i byen Øster Jølby.

De brave øboere havde taget handsken op, efter at der fra flere sider var udtrykt ønske om at komme og besøge øen i regi af et landstræf. Som bekendt sagde en lille gruppe medlemmer af Vestjysk Nimbusklub, med bopæl på øen ja til at løfte den massive opgave. Til lejligheden og formålet dannedes en lille "task Force" bestående af ægteparret Stinne og Jens Chr. som de bærende, og så dertil et hastigt stigende antal af hjælpere fra klubben.

Det lykkedes dem at få arrangeret og gennemført et arrangement, der løb gennem hele ugen med udflugter, arrangementer, besøg på seværdigheder m.v. rundt på hele øen. Som man også kan forvisse sig om gennem den til lejligheden oprettede Facebookside – se her – . Dér – og her – vil man også kunne se indslag fra TV-MV – se her– den helt unikke og fantastisk flotte "retro plakat"  der blev skabt til lejligheden.

Åbningen blev markeret med taler bl.a. fra "Den syngende" viceborgmesteren på Morsø – en vittig og lokalinspireret – tale, der trak stort bifald. ligesom ikke mindst braget fra Bjarne Hansens Salutkanon også markerede, at der skete noget stort på Morsø i de dage. 

Det var et imponerende !!! stykke arbejde som den lille "Task Force" dér leverede.

Et løft som man må håbe vil blive værdsat og lovprist i høje toner i årene der kommer fra såvel DNT, som medlemmerne landet over.

Det lykkedes Morsingboerne at få en hel ø til at løfte med, og facilitere træffet stort set på egen hånd, uden andre forudsætninger end vilje, stædighed, sund fornuft og kreativitet i rigt mål og uden forventning om andet end smil og anerkendelse som tak ! Det kan således stadigt her i 2016 lykkes at være skabende og kreativ i stor målestok uden manualer, unødigt papirnusseri og kontrakter – her er et ord stadigt et ord, for de havde ikke andet. Det må siges at være en bærende dansk værdi, der går helt tilbage til de gode vikinger. Fantastisk og flot.

Fra Vestjydsk Nimbusklub skal der kun lyde ros og tak til de gode morsøboere og medlemmer af klubben.

mvh

Bestyrelsen.

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.