Varsling af Generalforsamling 2020

2019 lakker mod enden. Så det er dermed også ved at være ved tiden, hvor ”regnebrættet” for det forløbne år, og tilløbet til det kommende ”nimbus år” skal til at tage form..

MEDLEMSKONTINGENT

Generalforsamlingen nærmer sig. Det er tid til at forny sit medlemskab, hvorfor man nu kan gå ned i sin bank, eller via netbank over­føre sit kontingent henholdsvis kr. 130 som medlem, og kr. 200 for husstand­en. Kontonummeret er Landbobanken reg.nr.7670 kontonr. 0002853971.

Hvis man ikke er fortrolig med at overføre kontingentpenge via inter­nettet, eller kan få sin bank til det, kan man kontakte Gull-Britt og få et girokort tilsendt. – Mobil pay kan også anvendes til Gull-Britt

Årets generalforsamling 2020 vil igen finde sted i Holstebro, i Valgme­nighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro, onsdag den 29. januar.

For de der ikke var med sidste år, så er det tæt ved ValgmenighedsKirken bag bagsiden(Vest) af Rådhuset. Menuen med Wienerschnit­zel, ”med det hele” gentager vi igen, til en kuvertpris der ligner den fra sidste år, dvs. Omkring 130 kr, + drikkevarer. Klubben er vært ved den efterfølgen­de kaffe med kringle til generalforsam­lingen.

Programmet er: 18.30 middag sam­men med bestyrelsen.

Og ca. 19.15 generalforsamling.

Her vil klubben traditionelt være vært ved kaffen med kringle. Det er nok en god idé at have kontanter med den aften, da valgmenighedshuset ikke har dankortterminal.

Tilmelding til spisning ved Thorbjørn senest den 20. januar 2020 på mail: strunk@privat.dk eller telefon 40979953

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne. På valg er Gull-Britt. Punkter til dagsorden skal være for­manden i hænde senest den 2. januar, men meget gerne tidligere, da forslag jfr. Vedtægterne skal fremsendes til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den 15. januar.

Vedtægterne kan downloades via hjemmesiden.

Den fulde dagsorden vil være at downloade fra denne side umiddelbart inden generalforsamlingen.

Thorbjørn Strunk

Formand

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.