Tid til afslutning på år 2022

Så nærmer tiden sig for at se henholdsvis tilbage på året der gik, og frem på året der kommer. Dette har resulteret i flg. besked til klubbens medlemmer:

  • Aflyst klubmøde:

Vedr. Det berammede klubmøde på onsdag d. 28.10.22 , da er vi nødt til at aflyse grundet flere værtsafbud.

Bestyrelsen har afsøgt flere alternative muligheder, men må melde pas for en realistisk overkommelig løsning. Emnet om klubmøder er et som bestyrelsen vil rejse på den kommende generalforsamling, m.h.p. en anden ordning og dynamik omkring afholdelse/værtskab/aflysninger m.v. men herom mere til den tid.

Ps. Grundet mødedatoen for afholdelse af generalforsamlingen, se nedenfor, vil der være lejlighed for evt. interesserede ”værter” at meddele værtskab for evt. afholdelse af klubmøde d. 04. januar

  • Juleafslutning:

Bestyrelsen vil ligeledes benytte lejligheden til at invitere medlemmer til juleafslutning den 30.11.22. kl. 19.00. i Valgmenighedens lokaler i Holstebro.  Kuvertprisen vil beløbe sig til kr.40 pr tilmeldt medlem, klubben betaler således for forplejningen. der består af Kaffe, æbleskiver, småkager og glögg.

  • Varsling af generalforsamling 2023 :

Sted:  Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro.

Tid: Onsdag den 01.02.23. Kl. 19.00.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Klubben betaler og er vært ved kaffen med Pers hjemmebagte kringle under generalforsamlingen.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, disse kan downloades fra klubbens hjemmeside

  • På valg fra bestyrelsen er Jørgen Gyberg Pedersen, der modtager genvalg.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senes den 11. januar,

men meget gerne tidligere, da forslag jfr Vedtægterne skal fremsendes til

medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den

17. januar.

              Spisning med bestyrelsen: vanen tro vil det være muligt tilmelde sig til den traditionsrige middag forud for generalforsamlingen.

Menuen er som det plejer at være: ”Pers Wienerschnitzler speciale” kl. 18.30. Prisen for deltagelse i middagen vil være ca. kr. 130 + drikkevarer (husk kontanter, hvis du ikke har mobil pay.)

Tilmelding til spisning og generalforsamling ved Gull-Britt senest den 20. januar 2023

Gerne på sms på telefon 28716383

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.