Stegt flæsk med persillesovs

Onsdag den 2. februar. En rigtig god aften med stegt flæsk og persillesovs.

29 tilmeldte sig spisning på Wilhelmsborg kro onsdag den 02.03. Imidlertid var der to afbuds den ene pgr.a corona, og den anden havde forfald af anden grund, så der var 27 forventningsfulde medlemmer der satte tænderne i en tallerkenfuld stegt flæsk, med veltillavet persillesovs og friske kartofler med m. tilbehør.

Pænt fremmøde til fællesspisning og hyggeligt samvær på Wilhelmsborg Kro

Det blev en rigtig hyggelig aften, og der lod til at der var almindelig tilfredshed med arrangementet. Ejgil havde medbragt et nytstøbt DNT-topstykke som gik en tur rundt til beskuelse og vurdering.

Klubben var vært ved maden og den efterfølgende kaffe

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Stegt flæsk med persillesovs

Generalforsamling 2022 afholdt

To generalforsamlinger – 2021 og 2022 afholdt på én gang

“Chef” Per ser til mens fadene går rundt

 

 

 

 

Godt 25 medlemmer af VJKN, heraf to nyindmeldte, mødte en fugtig kold 9. februar onsdag aften til den varslede, og tre gange udskudte generalforsamling, begyndende med middag sammen.

En luksus som en løsnet greb af Corona pandemien så småt gav mulighed for.

Værtsparret Per og Gitte  serverede her i Valgmenighedens lokaler i Holstebro den velkendte wienerschnitzel med “det hele”. Noget der som sædvanlig begynder i dyb tavshed mens folk “skovler ind”, for så en halv time senere snakker og larmer så det er en ren fornøjelse.

Kl. 19 satte generalforsamlingen som planlagt i gang, og i de efterfølgende godt to en halv time blev flere vigtige ting vendt og behandlet med vægten på henholdsvis økonomi, klubaktiviteter, databehandling (GDPR), genvalg af bestyrelsesmedlem og endelig blev klubben et æresmedlem rigere.

Den nyslåede fødselar Hans Christensen fra Mors er fyldt 80 år, og har været sammenhængende aktiv medlem i de forudgående mindst 10 år. Så det var en værdig repræsentant og ambassadør for klubben og den gamle Nimbusmaskine som vi fik der.

Et fyldigt referat af generalforsamlingen er at finde andetsteds på siden / sitet

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022 afholdt

Status og træf 2022

Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 er aflyst!

Et langt Coronaår, blev endnu længere.

Umiddelbart efter årsskiftet havde alle forventet, at med vaccinen var sommeren 21 en tid hvor Danmark og verdenen atter kunne fungere som før.

Sådan blev det som bekendt ikke.

Bestyrelsen har aktuelt for den kommende periode besluttet, at vi midlertidigt styrkes med deltagelse af suppleanterne Niels Anton Søgaard og Bent Bjerg. 

Bestyrelsen har under indtryk af skiftende mutanter af Covid-19 virusset, og de deraf følgende politiske drøftelser, uberegnelig udvikling og konsekvenser m.v. besluttet, at Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 i lighed med sidste års træf, desværre er aflyst.  

Efter aftale med en meget forstående udlejer af LU-centret, hvor vi som bekendt gennem flere år har afholdt vores Nimbus træf, er weekenden den 17 – 19 juni 2022 reserveret. 

Bestyrelsen overvejer og opfordrer til at arrangere diverse køreture med passende socialt samvær rundt omkring i vores region. Da vejret ligesom politik er noget ustabilt, skal vi forvente at flere af arrangementerne bliver med forholdsvist kort frist, og bliver slået op på vores FB-hjemmeside. Som det er, kan vi eks godt mødes hyggeligt udendørs op til eks. 50 mennesker, med iagttagelse af de kendte regler om afstand, sprit m.v. 

Vi har ligeledes "sat vand over" til at genoplive "Nimbusposten" i en eller anden form og format. 

Igen, et sådant blad kommer ikke helt af sig selv, men vi har behov for noget at samles om. 

Formand og bestyrelse er åben for gode ideer, der kan realiseres indenfor gældende bestemmelser og rammer. 

Bedste hilsen og på bestyrelsens vegne

Thorbjørn Strunk 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Status og træf 2022

Covid-19 og Klubaktiviteter i resten af 2020.

Bestyrelsen har haft overvejelser over de sidste to klubmøder i 2020, henholdsvis på onsdag den 4. nov, og juleafslutningen den 2. december.
Vi er enige om at bestyrelsens udmelding må være, at vi som udgangspunkt aflyser begge møderne. Skulle regering og folketing mod forventning vælge at ophæve forsamlingsbegrænsningerne den 22. november, vil vi selvfølgelig revurdere situationen.
Vedrørende afvikling af generalforsamlingen i januar 21, vil der komme yderligere besked.
 
Bedste hilsen
Bestyrelsen i Vestjydsk Nimbusklub.

 
Posted in generelt | Kommentarer lukket til Covid-19 og Klubaktiviteter i resten af 2020.

Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .AFLYST.

ÅRETS 2020 NIMBUSTRÆF I NEES ER AFLYST.                                      

Årsagen er den infame corona virus.

VI KAN ALLEREDE NU OPLYSE AT TRÆFFET AFHOLDES " SAMME WEEKEND" TIL NÆSTE ÅR.

HUSET – LU-CENTRET I NEES – ER ALLEREDE BOOKED AF OS.

SÅ VELMØDT I 2021.yes

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .AFLYST.

Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .

Så er klubben så småt ved at have lagt godt tilrette til årets traditionsrige "Neestræf" i det vestjydske.

Bl.a. med lejekontrakten til de nyrenoverede rammer på LU-centret stadionvej 6, Nees 7570 Vemb på plads, valget af årets mål til fællesudflugten ligeledes truffet, er der kun stort set at afvente at tiden går, og om vejrguderne i disse omskiftelige tider er med os, så kan det måske blive et rigtigt sommertræfsmiley!!

Datoen er fra fredag den 19. juni kl. 14.00 – søndag den 21.juni kl.11.00.

Som sædvanlig er der mulighed for at sove indndørs, nu i renoverede værelser, med dobbeltseng, sine steder suppleret med mulighed for opredning. Der er imidlertid lidt færre senge til rådighed end hidtil, da der ikke længere vil være køjesenge i alle værelser. Så atter engang : først til mølle. . . . . .Hvis man da ikke medbringer eget "sneglehus" eller telt.

Fællesturen vil i år samle sig om en smuk køretur gennem hede og plantage, til en stor Tipi midt i skoven. Herfra vil der blive givet guided tur rundt til bævernes tumlepladser, med traktortrukket passagervogn. Den medbragte kaffe og frokost vil afhængig af vejret, enten indtaget indefor til bålets knitren, eller udenfor i solen.

Man kan også følge lidt med ved at orientere sig på Vestjydsk Nimbusklubs Facebook hjemmeside, der opdateres med større hyppighed end denne side bliver det.

Vel mødt til årets Neestræf

Hilsen

Bestyrelsen

 

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .

Generalforsamlingen den 29.01.20

Generalforsamlingen i Valgmenighedens lokaler i Holstebro er nu vel overstået.

Der var mødt 30 op til spisning sammen incl. bestyrelsen. Som sædvanlig var menuen Værtsparret Pers og Gittes egne udgaver af Wiener schnitzel – MED DET HELE – !

Trods en ihærdig indsats fra de fremmødte lykkedes det ikke at spise dem "ud af huset". Den efterfølgende generalforsamling blev gennemført under Ryan Bøndergaards ledelse. Bestyrelsen hvoraf kassereren var på valg, blev genvalgt. Videre blev der vedtaget diverse små justeringer – se referatet andetsteds på siden, lige som forretningsordenen for bestyrelsens virke blev justeret og godkendt.

Der blev lige ledes taget stilling til Neestræffets fællestur til juni, så gæster allerde nu kan begynde at glæde sig til en god begivenhedsfyldt weekend i det vestjyske.

Generalforsamlingen sluttede af med kaffe og hjemmebagt kringle. Se dagsorden, referat og foretningsorden andetsteds på siden.

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen den 29.01.20

Varsling af Generalforsamling 2020

2019 lakker mod enden. Så det er dermed også ved at være ved tiden, hvor ”regnebrættet” for det forløbne år, og tilløbet til det kommende ”nimbus år” skal til at tage form..

MEDLEMSKONTINGENT

Generalforsamlingen nærmer sig. Det er tid til at forny sit medlemskab, hvorfor man nu kan gå ned i sin bank, eller via netbank over­føre sit kontingent henholdsvis kr. 130 som medlem, og kr. 200 for husstand­en. Kontonummeret er Landbobanken reg.nr.7670 kontonr. 0002853971.

Hvis man ikke er fortrolig med at overføre kontingentpenge via inter­nettet, eller kan få sin bank til det, kan man kontakte Gull-Britt og få et girokort tilsendt. – Mobil pay kan også anvendes til Gull-Britt

Årets generalforsamling 2020 vil igen finde sted i Holstebro, i Valgme­nighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro, onsdag den 29. januar.

For de der ikke var med sidste år, så er det tæt ved ValgmenighedsKirken bag bagsiden(Vest) af Rådhuset. Menuen med Wienerschnit­zel, ”med det hele” gentager vi igen, til en kuvertpris der ligner den fra sidste år, dvs. Omkring 130 kr, + drikkevarer. Klubben er vært ved den efterfølgen­de kaffe med kringle til generalforsam­lingen.

Programmet er: 18.30 middag sam­men med bestyrelsen.

Og ca. 19.15 generalforsamling.

Her vil klubben traditionelt være vært ved kaffen med kringle. Det er nok en god idé at have kontanter med den aften, da valgmenighedshuset ikke har dankortterminal.

Tilmelding til spisning ved Thorbjørn senest den 20. januar 2020 på mail: strunk@privat.dk eller telefon 40979953

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne. På valg er Gull-Britt. Punkter til dagsorden skal være for­manden i hænde senest den 2. januar, men meget gerne tidligere, da forslag jfr. Vedtægterne skal fremsendes til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den 15. januar.

Vedtægterne kan downloades via hjemmesiden.

Den fulde dagsorden vil være at downloade fra denne side umiddelbart inden generalforsamlingen.

Thorbjørn Strunk

Formand

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Varsling af Generalforsamling 2020