Nyt fra bestyrelsen

På denne side vil bestyrelsen informere om væsentlige ting der er truffet beslutninger om, eks. referater fra den seneste generalforsamling, formandsberetning m.v.


Referater


Forretningsorden for bestyrelsens arbejde:

Comments are closed.