Generalforsamlingen 2019 er afholdt !

Højdepunkter fra generalforsamlingen

25 medlemmer mødte op i Valgmenighedens lokaler til den årlige generalforsamling,. og yderligere et medlem dukkede op, så vi var i alt 26 til selv generalforsamlingen.

Ryan Bøndergaard ledte myndigt forsamlingen gennem dagsordenens 10 punkter (Se referatet andesteds), hvor interessen og diskussionen især samlede sig om 11 punkter:det nok kan koges ned til nogle emnegrupper/temaer:

– Klubben samles digitalt om en Facebookhjemmeside "Vestjysk Nimbusklub" til den daglige snak og drift

– Hvordan fungerer teknikken, så man opnår det man vil som bruger

– Hjemmesidens drift: Hjemmeside for hvem og til hvad

– Fornyelse af fællesaktivitet i form af fællesspisning.

– Diverse, herunder valg til bestyrelse, klubtræf m.v.

Hoveedpunkterne der var drøftelse i var:          

 • Klubbens overgang til den digitale verden i form af en Facebook hjemmeside.
 • Teknik på en hjemmeside  i forhold til hvorledes man mest hensigtsmæssigt kunne arrangere større eller mindre "sammenkomster", og samtidigt sikre sig at "værten" stadigt kunne have overblik over hvor mange der kommer m.v.
 • En hjemmesides muligheder som medie til klubfællesskab
 • Har vi alle med ?
 • Hvem og hvad på hjemmesiden ?
 • Andre end Nimbusser sammen på landevejen?
 • Bestyrelsens forretningsorden ajourføres:
 • Vi genoptager tidligere tiders succes med fælles-spisning henholdfsvis den 6. marts og 4. september, der så træder i steet for klubaftener
 • Så var der kyllingefestival den 10. august.
 • Vestjydsk Nimbusklubs træf i Nees 2019
 • Genvalg af to bestyrelsesmedlemmer, samt diverse suppleanter

Men ellers kan såvel en uddybning :Højdepunkter fra Generalforsamlingen 2019
som det egentlige referat downloades her.Referat generalforsamling 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v. Thorbjørn Strunk, Formand

 

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.