Det var så generalforsamlingen 2017

Stor talelyst, idérigdom og ikke mindst Schnitzler ved årets generalforsamling

Ved sekstiden igår aftes samledes ca 22 medlemmer fra klubben for at hygge og spise sammen inden generalforsamlingen.

Traditionen tro var der bestilt Wiener Schnitzler med gemyse og smørstegte kartofler ved "Per" i Valgmenighedens lokaler i Holstebro. Allerede under middagen gik snakken livligt, samtidigt med at alle kæmpede med at komme gennem de XXXL størrelses schnitzler. Det var svært at få plads til tilbehøret, uden først at spise et godt stykke af kødet der var større end tallerkenen. Stemningen var høj, og da folk lettere forpustede måtte overgive sig, og sænke kniv og gaffel, var tiden til at overgå til generalforsamlingen. Til dette kom der yderligere etv par medlemmer der ikke havde spist samen med de øvrige. Niels Anton fik dirigent og ordførerskabet, og Karin Amby greb pennen til referatet – der er lagt op på siden andensteds. Så forsamlineg blev med sikker hånd ført gennem dagsordenspunkterne et for et. De indledende med godkendelser af beretning fra formand, som regnskabet gik glat igennem, dog var der en del drøftelse af at de penge der står, måske kunne sættes i anvendelse til medlemmernes "bedste" – der var et par fMiddage til generalforsamlingen Valgmeninghedens hus i Holstebro 2017orslag – eks. en bustur et eller andet sted hen, indhyring af         foredragsholdere – globetrottere og eventyrere!! Bestyrelse gav udtryk for at de gerne modtog forslag.  Mindre blev snakken ikke da drøftelsen om klubbladets skæbne kom på – og det efterfølgende punkty om en evt. Facebook hjemmeside til supplement at denne officielle hjemmeside, sms-beskederne når der skal mindes om et eller andet m.v.

Det ente med at klubbladet overlever som blad, henholdsvis i papirform, som navnlig elektronisk, så medlemmerne får bladet i den hidtidige kendte layout tilsendt pr. mail, hvorefter det så står den enkelte frit for at læse den, eller printe den ud og så læse den. Der var også stor enighed om at de 5 – 6 stykker, der ikke har internet og mail, fortsat vil få papirudgaven bragt til døren i postkassen som i de foregående 41 sæsonner.  Da de fleste er fortrolige med, og aktivt i forskellige grader anvender det sociale medie Facebook, blev det vedtaget at klubben også der vil følge med og opsætte en lukket side for medlemmerne så de kan drage nytte af mediets mulighed for hurtig og nem kommunikation til hinanden – meddele om ture der køres, foreslag til samme, småting til salg, efterlysninger o.m.a ting. Der er på forhånd to der har tilbudt sig med eksisterende hjemmesider, som de vil overdrage, så nu går bestyrelsen lige i tænkeboks for at se hvordan det kan realiseres.

Aftenen afsluttedes med en større drøftel,se af hvilke muligheder og tiltag der evt. kunne gøres for at fastholde de unge som vi har – børn, bekendte m.v. – så de måske kan få næret en interesse for de gamle motorcykler, og på den måde rekruttere "nyt blod" der fortsat i en eller anden form og udstrækning vil være med til at holde de gamle maskiner kørende som en aktiv del af det danske trafikbillede.

Det var en ganske udemærket Generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen !!

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.