Generalforsamlingen den 29.01.20

Generalforsamlingen i Valgmenighedens lokaler i Holstebro er nu vel overstået.

Der var mødt 30 op til spisning sammen incl. bestyrelsen. Som sædvanlig var menuen Værtsparret Pers og Gittes egne udgaver af Wiener schnitzel – MED DET HELE – !

Trods en ihærdig indsats fra de fremmødte lykkedes det ikke at spise dem "ud af huset". Den efterfølgende generalforsamling blev gennemført under Ryan Bøndergaards ledelse. Bestyrelsen hvoraf kassereren var på valg, blev genvalgt. Videre blev der vedtaget diverse små justeringer – se referatet andetsteds på siden, lige som forretningsordenen for bestyrelsens virke blev justeret og godkendt.

Der blev lige ledes taget stilling til Neestræffets fællestur til juni, så gæster allerde nu kan begynde at glæde sig til en god begivenhedsfyldt weekend i det vestjyske.

Generalforsamlingen sluttede af med kaffe og hjemmebagt kringle. Se dagsorden, referat og foretningsorden andetsteds på siden.

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.