Status og træf 2022

Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 er aflyst!

Et langt Coronaår, blev endnu længere.

Umiddelbart efter årsskiftet havde alle forventet, at med vaccinen var sommeren 21 en tid hvor Danmark og verdenen atter kunne fungere som før.

Sådan blev det som bekendt ikke.

Bestyrelsen har aktuelt for den kommende periode besluttet, at vi midlertidigt styrkes med deltagelse af suppleanterne Niels Anton Søgaard og Bent Bjerg. 

Bestyrelsen har under indtryk af skiftende mutanter af Covid-19 virusset, og de deraf følgende politiske drøftelser, uberegnelig udvikling og konsekvenser m.v. besluttet, at Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 i lighed med sidste års træf, desværre er aflyst.  

Efter aftale med en meget forstående udlejer af LU-centret, hvor vi som bekendt gennem flere år har afholdt vores Nimbus træf, er weekenden den 17 – 19 juni 2022 reserveret. 

Bestyrelsen overvejer og opfordrer til at arrangere diverse køreture med passende socialt samvær rundt omkring i vores region. Da vejret ligesom politik er noget ustabilt, skal vi forvente at flere af arrangementerne bliver med forholdsvist kort frist, og bliver slået op på vores FB-hjemmeside. Som det er, kan vi eks godt mødes hyggeligt udendørs op til eks. 50 mennesker, med iagttagelse af de kendte regler om afstand, sprit m.v. 

Vi har ligeledes "sat vand over" til at genoplive "Nimbusposten" i en eller anden form og format. 

Igen, et sådant blad kommer ikke helt af sig selv, men vi har behov for noget at samles om. 

Formand og bestyrelse er åben for gode ideer, der kan realiseres indenfor gældende bestemmelser og rammer. 

Bedste hilsen og på bestyrelsens vegne

Thorbjørn Strunk 

This entry was posted in generelt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.