Så er programmet klar for Nimbustræffet 2024 i Nees. Træffet for de der elsker Nimbussen, samværet og en weekend hvor der altid er “højt til loftet”, og kort til de store oplevelser.

Vestjydsk Nimbusklub inviterer for 46. gang til oplevelser for alle med hang til “fladjern, hygge og en spændende tur. Årets træf er igen på 4 dage, samme pris som de forudgående mange år.

Igen går turen gennem noget af det flotteste natur Danmark kan byde på, og denne gang går fællesturen meget apropos verden omkring os, til Jydske Dragonregiment i Holstebro, hvor vi bl.a. skal se deres samling af veteranpanser og køretøjer.

Jydske Dragonkasernes museumsafdeling har bl.a. flere køretøjer i udstilling på vegne af Nationalmuseet.

Igen i år står Heinrich klar med et flot salatbord til den helstegte pattegris. Se opslaget, og meld jer til hos Karin senest den 07. juni på: kamby58@gmail.com – se opslaget.

Posted in generelt | Tagged , , | Kommentarer lukket til Så er programmet klar for Nimbustræffet 2024 i Nees. Træffet for de der elsker Nimbussen, samværet og en weekend hvor der altid er “højt til loftet”, og kort til de store oplevelser.

Varsling af Generalforsamling 2024

Varsling af generalforsamling 2024:

Sted:  Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro.

Tid: Onsdag den 31.01.24Kl. 19.30. (Bemærk tiden)

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Klubben betaler og er vært ved kaffen med Per og Gittes velkendte hjemmebagte kringle under generalforsamlingen.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, disse kan downloades fra klubbens hjemmeside

  • På valg fra bestyrelsen er klubbens mangeårige kasserer Gull-Britt Pedersen, der ikke ønsker at modtage genvalg.
  • Punkter til dagsorden skal jfr. vedtægterne være formanden i hænde senes den 12. januar, men meget gerne tidligere, da forslag jfr Vedtægterne, skal fremsendes til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. skal kunne være modtaget, behandlet og videresendt af bestyrelsen, – alt sammen inden og senest den 17. januar.

Spisning med bestyrelsen : vanen tro vil det være muligt tilmelde sig til den traditionsrige middag forud for generalforsamlingen. Menuen er som det plejer at være: ”Pers Wienerschnitzler speziale” kl. 19.00. (bemærk tiden)Prisen for deltagelse i middagen vil være ca. kr. 130 + drikkevarer (husk kontanter, hvis du ikke har mobile pay.)

Tilmelding til spisning og generalforsamling ved Gull-Britt senest den fredag d. 26. januar 2024.

Gerne pr. sms på telefon 28716383

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Varsling af Generalforsamling 2024

VJNK Afholder sit 45. træf i Nees i dagene 15. – 18. juni 2023.

Som det sikkert er set af mange afholder Vestjydsk Nimbusklub i år sit 45. årlige landstræf på det velkendte sted ved LU Centret i Nees. Bemærk at vi i år holder åbent 4 dage, med ankomst om torsdagen.

Der henvises i øvrigt til årets program, som allerede var med sidste nr. af Nimbus Tidende, se link nedenfor.

Hvad der ikke står i Nimbustidende er, at årets fællestur går til det nu landskendte “VW & Retro museum” i Ulfborg. Her er vi velkomne i tidsrummet 13.00. – 15.00. Vestjydsk Nimbusklub står for entreen. DNT annoncen for træffet kan downloades her: https://vestjysknimbusklub.dk/wp/wp-content/uploads/2023/05/Neestraef-2023-Annonce-DNT.pdf

Klubbe har tidligere ved et af vore landstræf besøgt museet, men da der dels har været betydelige udvidelser, og nyt materiale, og der har været flere forespørgsler på stedet, er det igen målet for den lille køretur.

Bedste hilsen, og velmødt til træffet.

Bestyrelsen

Posted in generelt | Kommentarer lukket til VJNK Afholder sit 45. træf i Nees i dagene 15. – 18. juni 2023.

Tid til afslutning på år 2022

Så nærmer tiden sig for at se henholdsvis tilbage på året der gik, og frem på året der kommer. Dette har resulteret i flg. besked til klubbens medlemmer:

  • Aflyst klubmøde:

Vedr. Det berammede klubmøde på onsdag d. 28.10.22 , da er vi nødt til at aflyse grundet flere værtsafbud.

Bestyrelsen har afsøgt flere alternative muligheder, men må melde pas for en realistisk overkommelig løsning. Emnet om klubmøder er et som bestyrelsen vil rejse på den kommende generalforsamling, m.h.p. en anden ordning og dynamik omkring afholdelse/værtskab/aflysninger m.v. men herom mere til den tid.

Ps. Grundet mødedatoen for afholdelse af generalforsamlingen, se nedenfor, vil der være lejlighed for evt. interesserede ”værter” at meddele værtskab for evt. afholdelse af klubmøde d. 04. januar

  • Juleafslutning:

Bestyrelsen vil ligeledes benytte lejligheden til at invitere medlemmer til juleafslutning den 30.11.22. kl. 19.00. i Valgmenighedens lokaler i Holstebro.  Kuvertprisen vil beløbe sig til kr.40 pr tilmeldt medlem, klubben betaler således for forplejningen. der består af Kaffe, æbleskiver, småkager og glögg.

  • Varsling af generalforsamling 2023 :

Sted:  Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro.

Tid: Onsdag den 01.02.23. Kl. 19.00.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Klubben betaler og er vært ved kaffen med Pers hjemmebagte kringle under generalforsamlingen.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, disse kan downloades fra klubbens hjemmeside

  • På valg fra bestyrelsen er Jørgen Gyberg Pedersen, der modtager genvalg.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senes den 11. januar,

men meget gerne tidligere, da forslag jfr Vedtægterne skal fremsendes til

medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den

17. januar.

              Spisning med bestyrelsen: vanen tro vil det være muligt tilmelde sig til den traditionsrige middag forud for generalforsamlingen.

Menuen er som det plejer at være: ”Pers Wienerschnitzler speciale” kl. 18.30. Prisen for deltagelse i middagen vil være ca. kr. 130 + drikkevarer (husk kontanter, hvis du ikke har mobil pay.)

Tilmelding til spisning og generalforsamling ved Gull-Britt senest den 20. januar 2023

Gerne på sms på telefon 28716383

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Tid til afslutning på år 2022

Stegt flæsk med persillesovs

Onsdag den 2. februar. En rigtig god aften med stegt flæsk og persillesovs.

29 tilmeldte sig spisning på Wilhelmsborg kro onsdag den 02.03. Imidlertid var der to afbuds den ene pgr.a corona, og den anden havde forfald af anden grund, så der var 27 forventningsfulde medlemmer der satte tænderne i en tallerkenfuld stegt flæsk, med veltillavet persillesovs og friske kartofler med m. tilbehør.

Pænt fremmøde til fællesspisning og hyggeligt samvær på Wilhelmsborg Kro

Det blev en rigtig hyggelig aften, og der lod til at der var almindelig tilfredshed med arrangementet. Ejgil havde medbragt et nytstøbt DNT-topstykke som gik en tur rundt til beskuelse og vurdering.

Klubben var vært ved maden og den efterfølgende kaffe

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Stegt flæsk med persillesovs

Generalforsamling 2022 afholdt

To generalforsamlinger – 2021 og 2022 afholdt på én gang

“Chef” Per ser til mens fadene går rundt

 

 

 

 

Godt 25 medlemmer af VJKN, heraf to nyindmeldte, mødte en fugtig kold 9. februar onsdag aften til den varslede, og tre gange udskudte generalforsamling, begyndende med middag sammen.

En luksus som en løsnet greb af Corona pandemien så småt gav mulighed for.

Værtsparret Per og Gitte  serverede her i Valgmenighedens lokaler i Holstebro den velkendte wienerschnitzel med “det hele”. Noget der som sædvanlig begynder i dyb tavshed mens folk “skovler ind”, for så en halv time senere snakker og larmer så det er en ren fornøjelse.

Kl. 19 satte generalforsamlingen som planlagt i gang, og i de efterfølgende godt to en halv time blev flere vigtige ting vendt og behandlet med vægten på henholdsvis økonomi, klubaktiviteter, databehandling (GDPR), genvalg af bestyrelsesmedlem og endelig blev klubben et æresmedlem rigere.

Den nyslåede fødselar Hans Christensen fra Mors er fyldt 80 år, og har været sammenhængende aktiv medlem i de forudgående mindst 10 år. Så det var en værdig repræsentant og ambassadør for klubben og den gamle Nimbusmaskine som vi fik der.

Et fyldigt referat af generalforsamlingen er at finde andetsteds på siden / sitet

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2022 afholdt

Status og træf 2022

Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 er aflyst!

Et langt Coronaår, blev endnu længere.

Umiddelbart efter årsskiftet havde alle forventet, at med vaccinen var sommeren 21 en tid hvor Danmark og verdenen atter kunne fungere som før.

Sådan blev det som bekendt ikke.

Bestyrelsen har aktuelt for den kommende periode besluttet, at vi midlertidigt styrkes med deltagelse af suppleanterne Niels Anton Søgaard og Bent Bjerg. 

Bestyrelsen har under indtryk af skiftende mutanter af Covid-19 virusset, og de deraf følgende politiske drøftelser, uberegnelig udvikling og konsekvenser m.v. besluttet, at Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 i lighed med sidste års træf, desværre er aflyst.  

Efter aftale med en meget forstående udlejer af LU-centret, hvor vi som bekendt gennem flere år har afholdt vores Nimbus træf, er weekenden den 17 – 19 juni 2022 reserveret. 

Bestyrelsen overvejer og opfordrer til at arrangere diverse køreture med passende socialt samvær rundt omkring i vores region. Da vejret ligesom politik er noget ustabilt, skal vi forvente at flere af arrangementerne bliver med forholdsvist kort frist, og bliver slået op på vores FB-hjemmeside. Som det er, kan vi eks godt mødes hyggeligt udendørs op til eks. 50 mennesker, med iagttagelse af de kendte regler om afstand, sprit m.v. 

Vi har ligeledes "sat vand over" til at genoplive "Nimbusposten" i en eller anden form og format. 

Igen, et sådant blad kommer ikke helt af sig selv, men vi har behov for noget at samles om. 

Formand og bestyrelse er åben for gode ideer, der kan realiseres indenfor gældende bestemmelser og rammer. 

Bedste hilsen og på bestyrelsens vegne

Thorbjørn Strunk 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Status og træf 2022

Covid-19 og Klubaktiviteter i resten af 2020.

Bestyrelsen har haft overvejelser over de sidste to klubmøder i 2020, henholdsvis på onsdag den 4. nov, og juleafslutningen den 2. december.
Vi er enige om at bestyrelsens udmelding må være, at vi som udgangspunkt aflyser begge møderne. Skulle regering og folketing mod forventning vælge at ophæve forsamlingsbegrænsningerne den 22. november, vil vi selvfølgelig revurdere situationen.
Vedrørende afvikling af generalforsamlingen i januar 21, vil der komme yderligere besked.
 
Bedste hilsen
Bestyrelsen i Vestjydsk Nimbusklub.

 
Posted in generelt | Kommentarer lukket til Covid-19 og Klubaktiviteter i resten af 2020.