Neestræf nr. 40 – 2016 er “lige afviklet”

       

Det 40. træf i rækken af lokaltræf i regi af Vestjydsk Nimbusklub*  blev afviklet her i weekenden.           

En rigtig god weekend er ovre med rekordt stor deltaghelse ved vores "Nees – JUBILÆUMS – træf".

Der var omkring 80 med til festmiddagen om lørdagen, hvor også mange var ude at "svinge træbenet" til tonerne fra den utroligt velspillende Kim Bernt Jensen fra Vejrum.

Årets fællestur gik til Det ny "Sea War Museum", hvor 36 sidevognsnimbusser tog de godt 40 km fra Nees til Fiskerbyen. Efter reaktionerne var det et rigtigt godt besøg hvor såvel den flotte udstilling i de stemningsfyldte huse, mindeparken som guidningen bibragte til at gøre verdenshistoriens største søslag nærværende og vedkommende igen.

Et enkelt eksploderet bagdæk blev det også til, som dog blev repareret "på træffet", heldigvis uden uheld til følge!.

Ellers var det rigtigt mange gode varme gensyn af "gamle venner" og tidligere trofaste Nees-træf veteraner, hvor nogle kom i bil – med og uden Nimbus. Enkelte for hvem vejen på motorcykel til det vestjyske synes lovlig lang.

Men også ny deltagere fra de seneste år var med, så klubbens træf bar sin alder "med værdighed, lethed og fremdrift".

Igen i år brillierede de tilstedeværende børn med at vise deres kørefærdigheder på nimbus på plænen. . . . . Der er helt sikkert også "kapable" nimbuskørere i fremtiden !

Så tak til alle der var med tilk at gøre dette jubilæumstræf til et godt mindeværdigt træf.

Der vil i den kommende tid blive lagt billeder og film op fra træffet på siden. . . .Også i samarbejde med vore flittige medlemmer på Mors, der i øvrigt har travl med at forberede landstræffet se på linket : https://www.facebook.com/groups/786331144806336/

Se et lille klip med  Bent der steger bacon og æg på sin nimbus tryk her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vi ses næste år samme sted, "samme tid" til træf i Nees i weekenden den 16. – 17. – 18. juni 2017

* støttet af Danmarks Nimbus Touring.

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Neestræf nr. 40 – 2016 er “lige afviklet”

Fra bestyrelsesarbejdet. . . .

Træfplanlægning – udvidet!!

Forud for Neestræffet plejer "den udvidede bestyrelse" lige at mødes for at pudse aftaler, forløb og detaljer i forhold til det tilstundendce træf af.

Midtvejs skal "hundene" som sædvanlgt med og luftes, når benene strækkes etfer indtagelse af maden. . . . .

Fantastisk smuk tur – og hyggeligt!

mvh

wink

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Fra bestyrelsesarbejdet. . . .

Generalforsamling, Wienerschnitzel og snak

Vestjysk Nimbusklub afholdt i går aftes den årlige generalforsamling i Valgmenighedens festlokaler i Holstebro.

26 medlemmer fra klubben mødte sultne op for at deltage i middagen sammen med bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Efter alt at dømme blev alle mætte, og var veltilfredse med maden, der blev rost i høje toner.

Til selve generalforsamlingen kom yderligere et medlem, så der i alt var 27 tilstede.

Det blev en generalforsamling, der blev ledt med øvet hånd af Niels-Anton Søgaard. Såvel formandens beretning som kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab blev godkendt. Gull-Britt blev genvalgt som kasserer med applaus, ligesom besætning af revisorer m.v. ligeledes modtog genvalg. Ny som revisorsuppleant var Erik Larsen, der afløste Jørgen Gyberg der jo nu er bestyrelsesmedlem.

Stor var deltagelse, engagement og lysten til at debattere et "hot" emne, der kom op under "eventuelt".

Det "hotte" emne var generalforssamlingens holdning til klubmedlemmers evt. "dominerende, upassende" og "ustyrlige" alkoholiserede optræden til diverse træf.

Der var enighed om, at man finder en sådan optræden uacceptabel og skadelig for klublivet, at der især skal tages store hensyn til at beskytte evt. børn og ungdom der også deltager i arrangementer og træf mod en sådan opførsel/person.

En egentlig enighed, om evt. sanktioner/konsekvenser af – og indgriben mod sådan en opførsel, blev ikke vedtaget. Det vil således fortsat være op til en given aktuel bestyrelse/formand – eller øvrige træfdeltagere, at håndtere episoder konkret.

Referatet fra generalforsamlingen, samt formandens beretning er at finde andetsteds på siden under "Nyt fra bestyrelsen".

TS

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamling, Wienerschnitzel og snak

Vestjydsk er i god tid, godt – 999 år, sådan i runde tal !!

Rettidig omhu eller er Sætternissen er på spil ??  devil

Vestjydsk Nimbusklub havde til årets træf bestilt klistermærker til deltagerne som erindring om årets Neestræf. 

Vi bestilte og fik en ladning klistermærker frisk fra trykken. Pæne er de, dét var vi enige om. 

Så Træfdeltagerne fik de friske klistermærker. Alle var glade, rosen var stor ! 

Men, Meeeeen…………Ingen af os havde givet os tid til at læse igennem hvad der egentlig stod på mæket .

Havde vi gjort det det, ville vi havde set, at vi havde fået klistermærkerne til det kommende træf i år 3013 !!!!!

Vi beklager, at vi således har været i rigtig god tid, og ikke fået klistermærket med det aktuelle årstal med. Til gengæld kan de fremsynede gemme deres mærke til eftertiden. I den forståelse har "Nissen" hjulpet….. os til at kunne udvise rettidig omhu, ved at datere træffet til år 3013 – Vi vil således gemme de overskydende mærker. . . . . . . .

Thorbjørn

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk er i god tid, godt – 999 år, sådan i runde tal !!