Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .

Så er klubben så småt ved at have lagt godt tilrette til årets traditionsrige "Neestræf" i det vestjydske.

Bl.a. med lejekontrakten til de nyrenoverede rammer på LU-centret stadionvej 6, Nees 7570 Vemb på plads, valget af årets mål til fællesudflugten ligeledes truffet, er der kun stort set at afvente at tiden går, og om vejrguderne i disse omskiftelige tider er med os, så kan det måske blive et rigtigt sommertræfsmiley!!

Datoen er fra fredag den 19. juni kl. 14.00 – søndag den 21.juni kl.11.00.

Som sædvanlig er der mulighed for at sove indndørs, nu i renoverede værelser, med dobbeltseng, sine steder suppleret med mulighed for opredning. Der er imidlertid lidt færre senge til rådighed end hidtil, da der ikke længere vil være køjesenge i alle værelser. Så atter engang : først til mølle. . . . . .Hvis man da ikke medbringer eget "sneglehus" eller telt.

Fællesturen vil i år samle sig om en smuk køretur gennem hede og plantage, til en stor Tipi midt i skoven. Herfra vil der blive givet guided tur rundt til bævernes tumlepladser, med traktortrukket passagervogn. Den medbragte kaffe og frokost vil afhængig af vejret, enten indtaget indefor til bålets knitren, eller udenfor i solen.

Man kan også følge lidt med ved at orientere sig på Vestjydsk Nimbusklubs Facebook hjemmeside, der opdateres med større hyppighed end denne side bliver det.

Vel mødt til årets Neestræf

Hilsen

Bestyrelsen

 

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .

Generalforsamlingen den 29.01.20

Generalforsamlingen i Valgmenighedens lokaler i Holstebro er nu vel overstået.

Der var mødt 30 op til spisning sammen incl. bestyrelsen. Som sædvanlig var menuen Værtsparret Pers og Gittes egne udgaver af Wiener schnitzel – MED DET HELE – !

Trods en ihærdig indsats fra de fremmødte lykkedes det ikke at spise dem "ud af huset". Den efterfølgende generalforsamling blev gennemført under Ryan Bøndergaards ledelse. Bestyrelsen hvoraf kassereren var på valg, blev genvalgt. Videre blev der vedtaget diverse små justeringer – se referatet andetsteds på siden, lige som forretningsordenen for bestyrelsens virke blev justeret og godkendt.

Der blev lige ledes taget stilling til Neestræffets fællestur til juni, så gæster allerde nu kan begynde at glæde sig til en god begivenhedsfyldt weekend i det vestjyske.

Generalforsamlingen sluttede af med kaffe og hjemmebagt kringle. Se dagsorden, referat og foretningsorden andetsteds på siden.

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen den 29.01.20

Varsling af Generalforsamling 2020

2019 lakker mod enden. Så det er dermed også ved at være ved tiden, hvor ”regnebrættet” for det forløbne år, og tilløbet til det kommende ”nimbus år” skal til at tage form..

MEDLEMSKONTINGENT

Generalforsamlingen nærmer sig. Det er tid til at forny sit medlemskab, hvorfor man nu kan gå ned i sin bank, eller via netbank over­føre sit kontingent henholdsvis kr. 130 som medlem, og kr. 200 for husstand­en. Kontonummeret er Landbobanken reg.nr.7670 kontonr. 0002853971.

Hvis man ikke er fortrolig med at overføre kontingentpenge via inter­nettet, eller kan få sin bank til det, kan man kontakte Gull-Britt og få et girokort tilsendt. – Mobil pay kan også anvendes til Gull-Britt

Årets generalforsamling 2020 vil igen finde sted i Holstebro, i Valgme­nighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro, onsdag den 29. januar.

For de der ikke var med sidste år, så er det tæt ved ValgmenighedsKirken bag bagsiden(Vest) af Rådhuset. Menuen med Wienerschnit­zel, ”med det hele” gentager vi igen, til en kuvertpris der ligner den fra sidste år, dvs. Omkring 130 kr, + drikkevarer. Klubben er vært ved den efterfølgen­de kaffe med kringle til generalforsam­lingen.

Programmet er: 18.30 middag sam­men med bestyrelsen.

Og ca. 19.15 generalforsamling.

Her vil klubben traditionelt være vært ved kaffen med kringle. Det er nok en god idé at have kontanter med den aften, da valgmenighedshuset ikke har dankortterminal.

Tilmelding til spisning ved Thorbjørn senest den 20. januar 2020 på mail: strunk@privat.dk eller telefon 40979953

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne. På valg er Gull-Britt. Punkter til dagsorden skal være for­manden i hænde senest den 2. januar, men meget gerne tidligere, da forslag jfr. Vedtægterne skal fremsendes til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den 15. januar.

Vedtægterne kan downloades via hjemmesiden.

Den fulde dagsorden vil være at downloade fra denne side umiddelbart inden generalforsamlingen.

Thorbjørn Strunk

Formand

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Varsling af Generalforsamling 2020

Husk deltagelse i Kyllingefestival i Vinderup den 10. august 10 – 14

Som man også kan se på klubbens Facebook hjemmeside(https://www.facebook.com/groups/vestjysknimbusklub.dk/)  er vi inviteret til Årets kyllingefestival 2019 i Vinderup i tidsrummet 10.00. – 14.00. Vi vil derfor opfordre de af vore medlemmer der har tid og mulighed til det at rette henvendelse til enten Jørgen Gyberg eller Thorbjørn Strunk, så vi lige kan få et overblik til os selv, og arangørerne om hvor mange Nimbusser vi kommer. – Skulle vores naboklub – eks. i Himmerland have interesse i også at deltage med nogle busser, skal de være velkomne wink.

Arrangørerne har givet tilsagn om kaffe og frokost til de fremmødte Nimbusfolk!!

Download programmet for Kyllingefestivalen her:Program kyllingfestival 2019

 

 

 

Bedste hilsen, og godt fremmøde

Bestyrelsen Vestjydsk Nimbusklub. 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Husk deltagelse i Kyllingefestival i Vinderup den 10. august 10 – 14

Vestjydsk Nimbusklubs 43. træf

Vestjydsk Nimbusklubs 43. træf er lige op over.

Så er det atter tid til at få checket den gamle "fladjerns ræcer" over til årets Nimbustræf i det Vestjyske Nees.

I år med klippet træfplads, restaureret bygning, friske nye "bord-bænk sæt" foran og bagved centrets bygninger.

I weekenden 14 – 16 juni går det løs.

Vi har også i år sørget for en smuk og interessant tur til fællesturen lørdag, så weekenden kommer i den grad til at kredse omkring gode danske produkter som Nimbus og B&o, med besøget på den private udstilling i Resen ved Struer.

Vi glæder os til at se Jer.

Programmet for træffet kan downloades her:Neestræf 2019

Og husk tilmelding – også af hensyn til Grisen – senest den 07.06.18 til Gull-Britt, se programmet.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vestjydsk Nimbusklub

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk Nimbusklubs 43. træf

Generalforsamlingen 2019 er afholdt !

Højdepunkter fra generalforsamlingen

25 medlemmer mødte op i Valgmenighedens lokaler til den årlige generalforsamling,. og yderligere et medlem dukkede op, så vi var i alt 26 til selv generalforsamlingen.

Ryan Bøndergaard ledte myndigt forsamlingen gennem dagsordenens 10 punkter (Se referatet andesteds), hvor interessen og diskussionen især samlede sig om 11 punkter:det nok kan koges ned til nogle emnegrupper/temaer:

– Klubben samles digitalt om en Facebookhjemmeside "Vestjysk Nimbusklub" til den daglige snak og drift

– Hvordan fungerer teknikken, så man opnår det man vil som bruger

– Hjemmesidens drift: Hjemmeside for hvem og til hvad

– Fornyelse af fællesaktivitet i form af fællesspisning.

– Diverse, herunder valg til bestyrelse, klubtræf m.v.

Hoveedpunkterne der var drøftelse i var:          

 • Klubbens overgang til den digitale verden i form af en Facebook hjemmeside.
 • Teknik på en hjemmeside  i forhold til hvorledes man mest hensigtsmæssigt kunne arrangere større eller mindre "sammenkomster", og samtidigt sikre sig at "værten" stadigt kunne have overblik over hvor mange der kommer m.v.
 • En hjemmesides muligheder som medie til klubfællesskab
 • Har vi alle med ?
 • Hvem og hvad på hjemmesiden ?
 • Andre end Nimbusser sammen på landevejen?
 • Bestyrelsens forretningsorden ajourføres:
 • Vi genoptager tidligere tiders succes med fælles-spisning henholdfsvis den 6. marts og 4. september, der så træder i steet for klubaftener
 • Så var der kyllingefestival den 10. august.
 • Vestjydsk Nimbusklubs træf i Nees 2019
 • Genvalg af to bestyrelsesmedlemmer, samt diverse suppleanter

Men ellers kan såvel en uddybning :Højdepunkter fra Generalforsamlingen 2019
som det egentlige referat downloades her.Referat generalforsamling 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v. Thorbjørn Strunk, Formand

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen 2019 er afholdt !

Jule klubmøde og varsling af generalforsamling 30. januar 2019

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Vestjydsk Nimbusklub onsdag den 30. januar 2019.

Generalforsamlingen følge traditionerne, både hvad angår stedet –  Valgmenighedens lokaler i Holstebro – som menuen, hvis man agter at spise sammen med bestyrelsen kl. 19.00.  ( Er skubbet en halv time i forhold til det oprindelige program. ).

Selve generalforsamlingen ventes tidligst at kunne afvikles fra kl. 19.30.Hvor klubben er vært  til kaffe med brød til .

Download "Julebrevet" her.hvor man kan læse nærmere, og se dagsordenen til generalforsamlingen.

 

Med julelig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Jule klubmøde og varsling af generalforsamling 30. januar 2019

Fra deltagelsen ved Niels Jørgen Poulsens ligfærd den 9. november 2018.

Ved formanden fra Himmerlands Nimbusklubs Niels Jørgen Poulsens ligfærd var Vestjysk Nimbusklub repræsenteret med et par Nimbusser ved bl.a. Bestyrelsesmedlem Jørgen Gyberg Pedersen, der med enken Bodils tilladelse har givet følgende beretning med billeder fra højtideligheden til opslag på hjemmesiden.

____________________________________________

Start Farsø Sygehus kapel, med en kort ceremoni kl. 11.00. Herpå køretur til Ertebølle og videre til Strandby Kirke, hvor der deltog 16 busser.

I kirken blev der løseligt talt over 179 deltagere, hvor nogle af pladshensyn måtte stå op.

Der var efterfølgende mindesammenkomst på Ertebølle Camping, hvor yderligere to busser kom til. Under turen fra kapellet og fra Kirken blev der udvist stor respekt hvor flere biler holdt stille i begge retninger af optoget.

Æret være hans minde.

. .

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Fra deltagelsen ved Niels Jørgen Poulsens ligfærd den 9. november 2018.

Trist nyhed fra Himmerlands Nimbusklub, og en opfordring !

Vestjysk Nimbusklub er i dag den 3.november blevet kontaktet af Himmerlands Nimbusklub v. Birthe Sørensen. Hun kunne desværre meddele at Formanden Niels Jørgen Poulsen er død. I den anledning har Niels Jørgens enke Bodil, bedt Birthe Sørensen kontakte Vestjysk Nimbusklub for at opfordre medlemmer der har mulighed for det, at følge Niels Jørgen på vej på deres nimbusser fra Kapellet ved Farsø sygehus til Kirken på fredag den 9. november kl. 10.45.

Hvis man har mulighed for at deltage, bedes man give Birthe besked på telf: 22768991 senest torsdag.

 

Bestyrelsen for Vestjysk Nimbusklub opfordrer medlemmer der har mulighed for det til at give møde.

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Trist nyhed fra Himmerlands Nimbusklub, og en opfordring !

Verdens største Nimbustræf på Wedelslund den 5. juni 2018

Verdens største Nimbus-træf på Wedelslund den 5.juni I år er det netop 100 år siden den første Nimbus så dagens lys – og det skal da fejres! Derfor lægges der op til, at Træf- og Køretøjsdagen på Wedelslund Gods den 5. juni også bliver Danmarks og Verdens største træf for Nimbus motor cyklerne.

-Vi håber derfor, at ejerne af de stadig eksisterende Nimbus Kakkelovnsrør og Humlebier vil være med til at fejre dette danske industriikon. Og der skulle være god lejlighed til at samle et stort udvalg, idet man mener at omkring 4.000 af de omkring 12.000 producerede stadig er indregistrerede og formentlig køreklare, og et tilsvarende antal findes formentlig stadig på museer og i samlinger, som ikke er indregistrerede, lyder fra arrangørerne VeteranPosten, Wedelslund Gods, Wedelslund Gods Classic Car Club og Dansk Vintage Motor Club, der derfor håber, at et stort antal af danske Nimbus-ejere vil deltage i Danmarks største havefest for ejere af klassiske køretøjer.

            [Tilmelding til Wedelslund den 5. juni]  

-Vi håber, at kunne fylde hele gårdspladsen med Nimbus motorcykler, der vil få en hædersplads og ejerne et minde om den runde dag. Ejerne af Nimbus motorcyklerne skal som de øvrige deltagere tilmelde sig på forhånd på www.veteranposten.dk Og det bliver ikke det eneste danske industriikon, der bliver fejret ved træffet. Et større udvalg af det danske KZ-fly, der første gang var i luften for godt 80 år siden i 1937 vil fylde landingsbanen og luften over godset.

I år bliver der endvidere afsat ekstra arealer til klubområdet, hvor klubber eller lignende efter forudgående aftale kan parkere samlet. Vi har således allerede tilsagn fra flere klubber. Der bliver et Little Italy og hvorfor ikke en US Car Camp eller veterancampingplads? Aftale træffes på tlf 30243177 eller mail jk@motorploven.dk senest 15. maj.

Ford Classic Club Danmark fylder 25 år, og det fejres med en særudstilling på Træf- og Køretøjsdagen, der også som tidligere år byder på traktor- og motorblues, 50`er rock, salgsboder, madboder og ikke mindst hygge i parken og på gårdspladsen.

-Vi vil gerne give deltagerne en god oplevelse, og tage godt imod ejerne i og på deres gamle køretøjer, som jo er målgruppen for træffet, ved at undgå kø ved indgang og parkering og at skulle håndtere de mange kontanter i køen. Derfor skal man tilmelde sig på forhånd, og vi sælger kun de 3.000 billetter på www.veteranposten.dk -Vi håber, deltagerne har forståelse for dette tiltag, det kan jo være svært at begrænse en succes, men vi har også erfaret, at det er et stort irritationsmoment med de lange køer ved indgang og parkeringsareal.

Og køber man så sin billet i god tid byder VeteranPosten på morgenkaffe og rundstykker. Entreprisen er 75 kr. frem til 27. maj for personer over 15 år. Herefter er prisen 100 kr. pr. person.

-Vi håber naturligvis deltagerne som tidligere år kommer i eller på et køretøj, der er ældre end 25 år, men der er også afsat et mindre område til nyere biler, hvis den gamle nu ikke kan starte eller ikke er køreklar, lyder det fra arrangørerne, der som tidligere år forventer omkring 1.500 køretøjer til den 7. Træf og Køretøjsdag på Wedelslund Gods.

Nærmere oplysninger ved Steen Jørgensen, VeteranPosten tlf 76400014, Dansk Vintage Motor Club, Jørgen Kjær tlf 30243177 og Wedelslund Gods tlf. 26287465.

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Verdens største Nimbustræf på Wedelslund den 5. juni 2018