Juleafslutning og Varsling af generalforsamling

Kære VJNK medlemmer

Så begynder 2021 så småt at rinde ud.

Bestyrelsen har forsøgt at sætte følgende sammen for de sidste måneder, herunder indkaldelse til generalforsamlingen i januar.

Juleafslutning onsdag den 1.december .

Bestyrelsen har til denne aften drøftet forskellige muligheder, og vi faldt ”for et godt tilbud”.

Vi inviterer derfor medlemmerne til Juleafslutning på Wilhelmsborg Kro onsdag den 1. december. Kl.19.00.

Her vil klubben være vært ved kaffe og glögg. Pakkerne til pakkespil til en værdi af ca. kr 20, medbringer man selv, hver især.

OBS. OBS. Wilhelmsborg Kro har bedt os orientere om at vi skal have vore Coronapas opdaterede og medbragt, så de om fornødent kan checkes.

Tilmelding til Gyberg 40809909 eller Gull-Britt 28716383 senest den 24.

Varsling af generalforsamling

Den forestående Generalforsamlingen vil blive ”to generalforsamlinger” i én.  2021 og 2022 slås i denne ekstraordinære situation sammen.

Klubben har ingen regler der tager højde for den nationale situation med Covid 19 der opstod kort efter den afholdte generalforsamling den 29.01.2020.

Bestyrelsen vil anmode om generalforsamlingens godkendelse af at generalforsamlingen 2021 i praksis annulleres og bliver indeholdt i generalforsamlingen 2022.

Årets generalforsamling 2022 vil atter finde sted i Holstebro, i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro, onsdag den 26. januar kl. 19.00. .

Middagen vil som førhen bestå af Wienerschnitzel, ”med det hele” til en kuvertpris på omkring 130 kr, + drikkevarer.

Klubben er vært ved den efterfølgende kaffe med kringle til generalforsamlingen.

Programmet er: 19.00. middag sammen med bestyrelsen.

Og ca. 19.30. generalforsamling.

Ved generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffen med kringle.

Husk kontanter med den aften, da valgmenighedshuset ikke har dankortterminal.

Tilmelding til spisning ved Thorbjørn senest den 19. januar 2020

på telefon 40979953 eller mail

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne.

På valg er Formand Thorbjørn Strunk, der modtager genvalg.

Punkter til dagsorden skal efter vedtægterne være formanden i hænde senes den 6. januar,

men meget gerne tidligere, da forslag jfr. Vedtægterne skal fremsendes til

medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den 12. januar.

Vedtægterne kan downloades via hjemmesiden.

Bedste hilsen – med ønsket om en glædelig Jul, og et godt nytår. – og vel mødt igen til generalforsamling 2022.

Thorbjørn Strunk.

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Juleafslutning og Varsling af generalforsamling

Status og træf 2022

Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 er aflyst!

Et langt Coronaår, blev endnu længere.

Umiddelbart efter årsskiftet havde alle forventet, at med vaccinen var sommeren 21 en tid hvor Danmark og verdenen atter kunne fungere som før.

Sådan blev det som bekendt ikke.

Bestyrelsen har aktuelt for den kommende periode besluttet, at vi midlertidigt styrkes med deltagelse af suppleanterne Niels Anton Søgaard og Bent Bjerg. 

Bestyrelsen har under indtryk af skiftende mutanter af Covid-19 virusset, og de deraf følgende politiske drøftelser, uberegnelig udvikling og konsekvenser m.v. besluttet, at Vestjydsk Nimbusklubs sommertræf 2021 i lighed med sidste års træf, desværre er aflyst.  

Efter aftale med en meget forstående udlejer af LU-centret, hvor vi som bekendt gennem flere år har afholdt vores Nimbus træf, er weekenden den 17 – 19 juni 2022 reserveret. 

Bestyrelsen overvejer og opfordrer til at arrangere diverse køreture med passende socialt samvær rundt omkring i vores region. Da vejret ligesom politik er noget ustabilt, skal vi forvente at flere af arrangementerne bliver med forholdsvist kort frist, og bliver slået op på vores FB-hjemmeside. Som det er, kan vi eks godt mødes hyggeligt udendørs op til eks. 50 mennesker, med iagttagelse af de kendte regler om afstand, sprit m.v. 

Vi har ligeledes "sat vand over" til at genoplive "Nimbusposten" i en eller anden form og format. 

Igen, et sådant blad kommer ikke helt af sig selv, men vi har behov for noget at samles om. 

Formand og bestyrelse er åben for gode ideer, der kan realiseres indenfor gældende bestemmelser og rammer. 

Bedste hilsen og på bestyrelsens vegne

Thorbjørn Strunk 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Status og træf 2022

Covid-19 og Klubaktiviteter i resten af 2020.

Bestyrelsen har haft overvejelser over de sidste to klubmøder i 2020, henholdsvis på onsdag den 4. nov, og juleafslutningen den 2. december.
Vi er enige om at bestyrelsens udmelding må være, at vi som udgangspunkt aflyser begge møderne. Skulle regering og folketing mod forventning vælge at ophæve forsamlingsbegrænsningerne den 22. november, vil vi selvfølgelig revurdere situationen.
Vedrørende afvikling af generalforsamlingen i januar 21, vil der komme yderligere besked.
 
Bedste hilsen
Bestyrelsen i Vestjydsk Nimbusklub.

 
Posted in generelt | Kommentarer lukket til Covid-19 og Klubaktiviteter i resten af 2020.

Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .AFLYST.

ÅRETS 2020 NIMBUSTRÆF I NEES ER AFLYST.                                      

Årsagen er den infame corona virus.

VI KAN ALLEREDE NU OPLYSE AT TRÆFFET AFHOLDES " SAMME WEEKEND" TIL NÆSTE ÅR.

HUSET – LU-CENTRET I NEES – ER ALLEREDE BOOKED AF OS.

SÅ VELMØDT I 2021.yes

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .AFLYST.

Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .

Så er klubben så småt ved at have lagt godt tilrette til årets traditionsrige "Neestræf" i det vestjydske.

Bl.a. med lejekontrakten til de nyrenoverede rammer på LU-centret stadionvej 6, Nees 7570 Vemb på plads, valget af årets mål til fællesudflugten ligeledes truffet, er der kun stort set at afvente at tiden går, og om vejrguderne i disse omskiftelige tider er med os, så kan det måske blive et rigtigt sommertræfsmiley!!

Datoen er fra fredag den 19. juni kl. 14.00 – søndag den 21.juni kl.11.00.

Som sædvanlig er der mulighed for at sove indndørs, nu i renoverede værelser, med dobbeltseng, sine steder suppleret med mulighed for opredning. Der er imidlertid lidt færre senge til rådighed end hidtil, da der ikke længere vil være køjesenge i alle værelser. Så atter engang : først til mølle. . . . . .Hvis man da ikke medbringer eget "sneglehus" eller telt.

Fællesturen vil i år samle sig om en smuk køretur gennem hede og plantage, til en stor Tipi midt i skoven. Herfra vil der blive givet guided tur rundt til bævernes tumlepladser, med traktortrukket passagervogn. Den medbragte kaffe og frokost vil afhængig af vejret, enten indtaget indefor til bålets knitren, eller udenfor i solen.

Man kan også følge lidt med ved at orientere sig på Vestjydsk Nimbusklubs Facebook hjemmeside, der opdateres med større hyppighed end denne side bliver det.

Vel mødt til årets Neestræf

Hilsen

Bestyrelsen

 

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk Nimbusklubs landstræf nr. 44, 19 – 21. juni 2020 .

Generalforsamlingen den 29.01.20

Generalforsamlingen i Valgmenighedens lokaler i Holstebro er nu vel overstået.

Der var mødt 30 op til spisning sammen incl. bestyrelsen. Som sædvanlig var menuen Værtsparret Pers og Gittes egne udgaver af Wiener schnitzel – MED DET HELE – !

Trods en ihærdig indsats fra de fremmødte lykkedes det ikke at spise dem "ud af huset". Den efterfølgende generalforsamling blev gennemført under Ryan Bøndergaards ledelse. Bestyrelsen hvoraf kassereren var på valg, blev genvalgt. Videre blev der vedtaget diverse små justeringer – se referatet andetsteds på siden, lige som forretningsordenen for bestyrelsens virke blev justeret og godkendt.

Der blev lige ledes taget stilling til Neestræffets fællestur til juni, så gæster allerde nu kan begynde at glæde sig til en god begivenhedsfyldt weekend i det vestjyske.

Generalforsamlingen sluttede af med kaffe og hjemmebagt kringle. Se dagsorden, referat og foretningsorden andetsteds på siden.

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen den 29.01.20

Varsling af Generalforsamling 2020

2019 lakker mod enden. Så det er dermed også ved at være ved tiden, hvor ”regnebrættet” for det forløbne år, og tilløbet til det kommende ”nimbus år” skal til at tage form..

MEDLEMSKONTINGENT

Generalforsamlingen nærmer sig. Det er tid til at forny sit medlemskab, hvorfor man nu kan gå ned i sin bank, eller via netbank over­føre sit kontingent henholdsvis kr. 130 som medlem, og kr. 200 for husstand­en. Kontonummeret er Landbobanken reg.nr.7670 kontonr. 0002853971.

Hvis man ikke er fortrolig med at overføre kontingentpenge via inter­nettet, eller kan få sin bank til det, kan man kontakte Gull-Britt og få et girokort tilsendt. – Mobil pay kan også anvendes til Gull-Britt

Årets generalforsamling 2020 vil igen finde sted i Holstebro, i Valgme­nighedens Hus, Skolegade 32, 7500 Holstebro, onsdag den 29. januar.

For de der ikke var med sidste år, så er det tæt ved ValgmenighedsKirken bag bagsiden(Vest) af Rådhuset. Menuen med Wienerschnit­zel, ”med det hele” gentager vi igen, til en kuvertpris der ligner den fra sidste år, dvs. Omkring 130 kr, + drikkevarer. Klubben er vært ved den efterfølgen­de kaffe med kringle til generalforsam­lingen.

Programmet er: 18.30 middag sam­men med bestyrelsen.

Og ca. 19.15 generalforsamling.

Her vil klubben traditionelt være vært ved kaffen med kringle. Det er nok en god idé at have kontanter med den aften, da valgmenighedshuset ikke har dankortterminal.

Tilmelding til spisning ved Thorbjørn senest den 20. januar 2020 på mail: strunk@privat.dk eller telefon 40979953

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne. På valg er Gull-Britt. Punkter til dagsorden skal være for­manden i hænde senest den 2. januar, men meget gerne tidligere, da forslag jfr. Vedtægterne skal fremsendes til medlemmerne senest to uger inden generalforsamlingen – dvs. senest den 15. januar.

Vedtægterne kan downloades via hjemmesiden.

Den fulde dagsorden vil være at downloade fra denne side umiddelbart inden generalforsamlingen.

Thorbjørn Strunk

Formand

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Varsling af Generalforsamling 2020

Husk deltagelse i Kyllingefestival i Vinderup den 10. august 10 – 14

Som man også kan se på klubbens Facebook hjemmeside(https://www.facebook.com/groups/vestjysknimbusklub.dk/)  er vi inviteret til Årets kyllingefestival 2019 i Vinderup i tidsrummet 10.00. – 14.00. Vi vil derfor opfordre de af vore medlemmer der har tid og mulighed til det at rette henvendelse til enten Jørgen Gyberg eller Thorbjørn Strunk, så vi lige kan få et overblik til os selv, og arangørerne om hvor mange Nimbusser vi kommer. – Skulle vores naboklub – eks. i Himmerland have interesse i også at deltage med nogle busser, skal de være velkomne wink.

Arrangørerne har givet tilsagn om kaffe og frokost til de fremmødte Nimbusfolk!!

Download programmet for Kyllingefestivalen her:Program kyllingfestival 2019

 

 

 

Bedste hilsen, og godt fremmøde

Bestyrelsen Vestjydsk Nimbusklub. 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Husk deltagelse i Kyllingefestival i Vinderup den 10. august 10 – 14

Vestjydsk Nimbusklubs 43. træf

Vestjydsk Nimbusklubs 43. træf er lige op over.

Så er det atter tid til at få checket den gamle "fladjerns ræcer" over til årets Nimbustræf i det Vestjyske Nees.

I år med klippet træfplads, restaureret bygning, friske nye "bord-bænk sæt" foran og bagved centrets bygninger.

I weekenden 14 – 16 juni går det løs.

Vi har også i år sørget for en smuk og interessant tur til fællesturen lørdag, så weekenden kommer i den grad til at kredse omkring gode danske produkter som Nimbus og B&o, med besøget på den private udstilling i Resen ved Struer.

Vi glæder os til at se Jer.

Programmet for træffet kan downloades her:Neestræf 2019

Og husk tilmelding – også af hensyn til Grisen – senest den 07.06.18 til Gull-Britt, se programmet.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vestjydsk Nimbusklub

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Vestjydsk Nimbusklubs 43. træf

Generalforsamlingen 2019 er afholdt !

Højdepunkter fra generalforsamlingen

25 medlemmer mødte op i Valgmenighedens lokaler til den årlige generalforsamling,. og yderligere et medlem dukkede op, så vi var i alt 26 til selv generalforsamlingen.

Ryan Bøndergaard ledte myndigt forsamlingen gennem dagsordenens 10 punkter (Se referatet andesteds), hvor interessen og diskussionen især samlede sig om 11 punkter:det nok kan koges ned til nogle emnegrupper/temaer:

– Klubben samles digitalt om en Facebookhjemmeside "Vestjysk Nimbusklub" til den daglige snak og drift

– Hvordan fungerer teknikken, så man opnår det man vil som bruger

– Hjemmesidens drift: Hjemmeside for hvem og til hvad

– Fornyelse af fællesaktivitet i form af fællesspisning.

– Diverse, herunder valg til bestyrelse, klubtræf m.v.

Hoveedpunkterne der var drøftelse i var:          

 • Klubbens overgang til den digitale verden i form af en Facebook hjemmeside.
 • Teknik på en hjemmeside  i forhold til hvorledes man mest hensigtsmæssigt kunne arrangere større eller mindre "sammenkomster", og samtidigt sikre sig at "værten" stadigt kunne have overblik over hvor mange der kommer m.v.
 • En hjemmesides muligheder som medie til klubfællesskab
 • Har vi alle med ?
 • Hvem og hvad på hjemmesiden ?
 • Andre end Nimbusser sammen på landevejen?
 • Bestyrelsens forretningsorden ajourføres:
 • Vi genoptager tidligere tiders succes med fælles-spisning henholdfsvis den 6. marts og 4. september, der så træder i steet for klubaftener
 • Så var der kyllingefestival den 10. august.
 • Vestjydsk Nimbusklubs træf i Nees 2019
 • Genvalg af to bestyrelsesmedlemmer, samt diverse suppleanter

Men ellers kan såvel en uddybning :Højdepunkter fra Generalforsamlingen 2019
som det egentlige referat downloades her.Referat generalforsamling 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v. Thorbjørn Strunk, Formand

 

Posted in generelt | Kommentarer lukket til Generalforsamlingen 2019 er afholdt !